iconfacebookiconyoutube

Výnimočnosť metódy

Vaše dieťa je výnimočné a my k nemu dokážeme pristupovať rovnako výnimočne. Metóda Wattsenglish ho po anglicky učí prirodzene a nenútene. Rešpektuje jeho hravú individualitu a fantáziu.

Naším cieľom je rozvíjať komunikačné schopnosti dieťaťa tak, aby bez problémov dokázalo reagovať na cudzinca a "prepínať" medzi rodným jazykom a angličtinou. Aby komunikovalo bez vnútornej bariéry, hanblivosti a so správnym prízvukom.

Naša výučba zoznamuje dieťa s človekom z iného prostredia. Sprostredkujeme mu zážitok! Posadíme ho do cudzojazyčného prostredia, kde sa vzdeláva omnoho prirodzenejšie.
Náš prirodzený proces výučby vychádza z poznatkov psycholingvistiky. Dieťa sa najrýchlejšie a najprirodzenejšie učí cudzí jazyk v prirodzene bilingválnej rodine. Preto tento proces simulujeme.

Pre Wattsenglish je typická dlhodobosť vzdelávania. Nie sme jednorazový kurz. Sme koncept, ktorý sa postupne nabaľuje. Nezameriavame sa na to, aby dieťa na konci roka vedelo povedať naučenú básničku, ale aby dokázalo prirodzene reagovať na cudzí jazyk.

Je dokázané, že dieťa dosahuje najlepšie výsledky v priamom kontakte s anglickým lektorom. Wattsenglish je najlepšia investícia do toho najcennejšieho - do vzdelania vášho dieťaťa.
To najdôležitejšie o WattsEnglish

• Predstavuje ucelenú metodiku vzdelávania angličtiny pre predškolské a školské deti.
• Bola vyvinutá v spolupráci so psychológmi, pedagógmi a lingvistami.
• Dieťa sa angličtinu neučí, ale osvojuje si ju prirodzenou cestou - podobne ako materinskú reč.
• Vytvára prirodzené bilingválne prostredie.
• Je maximálne efektívna. Deti sú schopné veľmi skoro porozumieť a samé začať v angličtine komunikovať.
• Pomáha vytvárať v mozgu dieťaťa ďalšie rečové centrum, ktoré bude potom využívať celý život.
• Deti kurzy milujú a sú motivované. Angličtina sa pre ne stáva prostriedkom, ako sa spoločne hrať.
• Metodika je vypracovaná na niekoľko rokov. Nestane sa teda, že dieťa začne v škôlke a nebude môcť pokračovať aj na základnej škole.

Chcete sa presvedčiť o kvalite metódy Wattsenglish? Príďte sa pozrieť na ukážkovú hodinu


Viac o metóde Wattsenglish

Názory odborníkov

Z názorov odborníkov na metódu výučby angličtiny Wattsenglish.

Prečo angličtina pre najmenších

Najdôležitejšie dôvody prečo, začať s angličtinou tak skoro.

Princípy Wattsenglish

Viac o základných princípoch Wattsenglish.