iconfacebookiconyoutube

Princípy Wattsenglish

Schopnosť porozumieť

Deti rozumejú základom materinského jazyka dávno predtým, ako sú schopné samostatného prejavu. Z tohto vychádza aj učenie angličtiny v predškolskom veku. Deti reagujú na podnet v cudzom jazyku bez toho, aby sa vyjadrovali. Cudzia reč je potom osvojovaná rovnako prirodzene ako materinská, deti chápu zmysel celých výrokov.

Využitie hier a pohybu

Učenie sa stáva zážitkom. Využívame hry a aktivity podporujúce detskú zvedavosť a potrebu objavovať. Najčastejší dôvod komunikovať vzniká u detí práve pri hre. Naše hry sú zábavné a vzrušujúce a navyše koncipované tak, aby umožňovali každému dieťaťu vyniknúť.

Nepriame učenie

Jazyk nemožno oddeliť od reality, ktorú deti zažívajú. Radi imitujú hlasy z pesničiek a napodobňujú postavy z príbehov. Bavia ich rozprávky, riekanky a hádanky. Takto zapájajú rovnaké oblasti rozumu, ako pri osvojovaní si materinského jazyka. Dochádza k nepriamemu, ale najefektívnejšiemu učeniu.

Rozvíjanie predstavivosti

Deti prežívajú scénky a príbehy naplno. Učitelia pomáhajú vytvárať rozprávkové prostredie. Vďaka vyvinutej detskej fantázii umožňuje gradovanie príbehov v rozprávkach alebo pesničkách pracovať s cudzím jazykom ako s ich materinským.

Aktivácia všetkých zmyslov

Takisto ako materinský jazyk, aj angličtinu si dieťa osvojuje prostredníctvom viaczmyslovej motivácie. Pri učení si deti navyše precvičujú manipulačné, konštruktívne a grafické činnosti, využívané sú zmyslové, psychomotorické, hudobné a pohybové hry.

Striedanie činností

Deti dokážu byť sústredené len pár minút, preto je výučba Wattsenglish živá, využíva hry a pohyb. Aktivity sa menia po 5 až 10 minútach. Podľa potreby sa striedajú hry podnecujúce aktivitu a upokojujúce činnosti. Pomocou aktivít, ktoré sú deťom známe sa zase zvyšuje ich pocit istoty.

Upevňovanie

Deti nachádzajú potrebnú sebadôveru opakovaním aktivít. Je potrebné si uvedomiť, že proces vstrebávania jazyka pred tým, ako je dieťa schopné jazyk vyprodukovať, môže byť dlhodobý. Prípadný stres z rozprávania odstraňuje napríklad zborové opakovanie pesničiek či riekaniek.

Individuálny prístup

Lektori Wattsenglish venujú čo najväčšiu pozornosť každému dieťaťu individuálne. Dôležitou súčasťou procesu výučby je pochvala. Nečakáme s pochvalou na samostatný prejav, dieťa chválime už za pokus alebo správnu (aj motorickú) reakciu.

Späť do Metóda Wattsenglish

Lektori

  • Mgr. Adriana Malá
  • Bc. Jarmila Petriľáková
  • Kristína Šarníková
  • Lucia Vyšovská
  • Zuzana Pichnarčíková
  • Mgr. Robert Barlik
  • Kristína Reľovská
  • Radka Kafková

- vek 32 rokov, vydatá, 2 deti, bytom v Starej Ľubovni;

- záujmy: šport – akýkoľvek, štúdium jazykov a kultúr rôznych národov, spoznávanie ľudí, príroda a všetko s ňou súvisiace;

- krátko o mne: Milujem život, energických ľudí, adrenalín a fascinuje ma svet očami detí :­)

- KONTAKT: +421 903 141 567

Jarmila Petriľáková

- vek 23 rokov, študentka anglického jazyka a literatúry v Prešove, slobodná, bytom v Starej Ľubovni;

- záujmy: šport- beh, bicyklovanie, štúdium jazykov, čítanie kníh, prechádzky so psom

- krátko o mne:V živote sa snažím si plniť svoje ciele a sny - učiť angličtinu detí je jeden z nich, ktorý ma baví, napĺňa a posúva vpred.

- KONTAKT:

Kristína Šarníková

- vek 18 rokov, bytom v Podolínci;

- záujmy: cestovanie, čítanie kníh, cudzie jazyky, tanec, beh, cvičenie, prechádzky v prírode

- krátko o mne:mám rada aktívny život, zábavu, prácu s ľuďmi, deti a kreatívnosť v myslení.

- KONTAKT: +421 908 141 347

Lucia Vyšovská

- 29 rokov, šťastne vydatá :D, mám 1 dieťatko, synčeka;

- záujmy: čítanie kníh, háčkovanie, kreslenie,

- krátko o mne:som priateľská, mám rada dobrosrdečných, veselých ľudí, milujem všetky zvieratká, zbožňujem prácu z deťmi, fascinuje ma na nich ich bezprostrednosť, nevinnosť a ich detský,vždy úprimný smiech.

- KONTAKT: +421 949 116 338

ZUZANAPICHARCIKOVA-thub

- vek: 26 rokov, slobodná, Stará Ľubovňa;

- záujmy: cestovanie, turistika, šport

- krátko o mne:Rada sa vzdelávam a učím sa nové veci :)

- KONTAKT: +421 915 466 193

Robert Barlik

- vek 30 rokov, slobodný, učiteľ ANJ – INF, bytom v Starej Ľubovni;

- záujmy: cestovanie, hudba, šport – cyklistika, volejbal, floorball, basketbal...

- krátko o mne: Riadim sa heslom „ hlavne pozitívne “ a rád pracujem s mladými a perspektívnymi ľuďmi.

- KONTAKT: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Jarmila Petriľáková

- vek 17 rokov, bytom v Podolínci;

- záujmy: príroda, turistika, cestovanie, jazyky, knihy, hudba

- krátko o mne:Rada spoznávam svet, nové veci a ľudí.

- KONTAKT: +421 904 372 916

Radka Kafková

- vek 18 rokov , slobodná, bytom v Podolínci;

- záujmy: čítanie- najmä fantasy, kreslenie, DIY výrobky, turistika

- krátko o mne:Rada objavujem nové veci, hlavne prírodu ktorá mi je inšpiráciou a zaujíma ma svet umenia

- KONTAKT: +421 914 110 827