iconfacebookiconyoutube

O spoločnosti Wattsenglish Ltd.

Britská spoločnosť Wattsenglish sa špecializuje na výučbu angličtiny pre deti metódou založenou na osvojovaní si reči prirodzenou cestou prostredníctvom kvalifikovaných anglických lektorov. Jej zakladateľom je britský lingvista Steve Watts, ktorý vytvoril inovatívny a zábavný spôsob, ako naučiť deti po anglicky.

Metóda vychádza z prirodzeného spôsobu, akým sa dieťa učí svoj materinský jazyk a rešpektuje 4 základné fázy učenia:

  1. počujem, vidím a chcem to povedať,
  2. opakujem a automatizujem,
  3. reagujem,
  4. hovorím.

Tento efekt dosahujeme najmä tým, že výučbu vedú kvalifikovaní lektori vždy pod supervíziou metodikov a pedagógov.

• Deti učia kvalifikovaní lektori s viacročnou pedagogickou skúsenosťou
• Do výučby vstupuje a metodicky ju podporuje vždy metodik
• Vytvárame prirodzené bilingválne prostredie
• Deti si osvojujú zručnosť komunikovať priamo v angličtine, a to už od 3 rokov
• Učíme v prirodzenom prostredí detí - lektori prichádzajú za deťmi do ich materských a základných škôl
• Výučbu nastavujeme vždy v súlade so školským vzdelávacím programom konkrétnej školy, aby sa dosiahol jej maximálny efekt
• Rodičia dostávajú prehľadné mesačné správy z výučby a majú možnosť si pozerať videá z reálnych hodín

Wattsenglish je ucelený koncept vzdelávania detí osvedčený viac ako 8-ročnými skúsenosťami v zahraničí.

Ak máte záujem prísť si výučbu pozrieť osobne,kontaktujte nás