iconfacebookiconyoutube

Prečo angličtina pre najmenších

Najdôležitejšie dôvody prečo, začať s angličtinou tak skoro.

Predškolský a mladší školský vek sú jedinečné obdobia. Dieťa si dokáže osvojiť cudziu reč prirodzene, podobne ako materinskú reč. Na základe najnovších lingvistických a psychologických výskumov je dieťa v tomto veku priam"naprogramované" učiť sa reč.

V neskoršom veku sa vývoj rečových centier v mozgu už uzatvára. Pokiaľ včas podporíme vznik ďalšieho rečového centra, je to dar, ktorý bude dieťa využívať a oceňovať po celý svoj život. Takisto je dokázané, že osvojovanie si druhej reči má pozitívny vplyv na intelektuálny vývoj a rozvoj mozgu.

Výučba angličtiny je vhodná už aj pre tých úplne najmenších. Podľa výskumov môže dieťa začať už od 3 rokov. V tomto veku nie je výučba angličtiny učením, ale zábavou. Nie je však dôležitý iba skorý začiatok, ale hlavne kvalita výučby a jej primeranosť k danému veku.

Podľa odborníkov majú deti nesmierne hlbokú schopnosť pamätať si. Vnímajú melódiu, zvuk, a keď sa im páči, zapamätajú si ho. Nerozlišujú, či je to slovenčina alebo angličtina.
Malé dieťa dokáže priradiť reč k človeku. Len čo ho uvidí, vie, že sa hovorí "jeho" rečou. Funguje to rovnako ako v dvojjazyčnej rodine, dieťa si vypracuje "prepínací" mechanizmus pre cudziu reč.

Prečo si vybrať práve metódu WattsEnglish?

• Bola vypracovaná v spolupráci s poprednými lingvistami a psychológmi. Ministerstvo školstva ČR ju ako jedinú vydalo knižne a distribuuje ju do siete materských škôl.
• Je skutočne efektívna. Už niekoľko rokov je s veľkým úspechom uplatňovaná po celej ČR a SR.
• Je to vysoko motivačná "riadená hra", ktorá deti nesmierne baví.
• Vaše dieťa je v najlepších rukách. Využíva kvalifikovaných lektorov špecializujúcich sa na prácu s malými deťmi.

Lektori prechádzajú náročným niekoľkokolovým výberom a musia pravidelne absolvovať školenia pod vedením našich metodikov.

Späť do Metóda Wattsenglish