iconfacebookiconyoutube

Wattsenglish

watsenglishban2 

Začali sme už koncom septembra 2015...

Vaše dieťa bude milovať cudzie jazyky. Naučí sa po anglicky prirodzene a hlavne zábavnou formou.

Naše kurzy angličtiny pre deti sú výnimočné. Využívame hravú metódu Wattsenglish. Vďaka nej, kvalifikovaným lektorom a simuláciou „native“ prostredia môžeme už aj najmenšie deti učiť prirodzene reagovať na angličtinu a odbúravať bariéru komunikovať v cudzom jazyku.

Dieťa si do 6 rokov veku zapĺňa tzv. rečové centrá prirodzenou formou. Neskôr sa učí jazyk už iba systematicky - ako cudzí jazyk.

Angličtina pre deti by mala byť samozrejmosťou. Už dnes si totiž môžete byť istí, že ju Vaše dieťa bude potrebovať. S nami sa môže angličtinu učiť priamo vo svojej materskej či základnej škole alebo v letnom tábore.

Prečo angličtina s Wattsenglish?

  • Angličtina bude deti baviť a budú sa na ňu tešiť.
  • Nesnažíme sa deti iba naučiť po anglicky. Pripravujeme ich na reálne životné situácie.
  • Deti učia iba špecializovaní, vyškolení a certifikovaní "english speakers" - anglicky hovoriaci lektori.
  • Všetci naši lektori sú školení na prácu s deťmi a pomocou predpísaných a osvedčených aktivít dokážu udržať detskú pozornosť.
  • Systém vzdelávania Wattsenglish je komplexný. Nezahŕňa iba samotné hodiny, ale aj deťmi veľmi obľúbenú online výučbu.
  • Metodika vypracovaná pre každú hodinu zaručuje, že lektor vždy vie, čo má s deťmi robiť.