iconfacebookiconyoutube

sobota 13 júl 2024
Záväzná prihláška na
Tábor v Tatrách 2022 "
so zameraním na šport a anglický jazyk
pre deti vo veku 5 - 16 rokov.
Týmto prihlasujem svoje dieťa na športovo-jazykový letný denný tábor a zaväzujem sa uhradiť poplatok za účasť dieťaťa v tomto tábore do 3 dní od podpísania tejto záväznej prihlášky.
Svojim podpisom na tejto záväznej prihláške zároveň potvrdzujem, že som bol(a) podrobne informovaný/á o plánovanom programe a aktivitách Letného pobytového tábora prostredníctvom tzv. "Rodičovského manuálu", pričom s ním súhlasím bez námietok.
Kontakt na rodiča
Mobil:
E-mail:

Meno a priezvisko dieťaťa:

Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:
Termíny:

Veľkosť detského trička

Meno a priezvisko rodiča:
Obmedzenia v strave:

FUN TÍM

  • Mgr. Adriana Malá
  • Mgr. Richard Malý

- vek 32 rokov, vydatá, 2 deti, bytom v Starej Ľubovni;

- záujmy: šport – akýkoľvek, štúdium jazykov a kultúr rôznych národov, spoznávanie ľudí, príroda a všetko s ňou súvisiace;

- krátko o mne: Milujem život, energických ľudí, adrenalín a fascinuje ma svet očami detí :­)

- KONTAKT: +421 903 141 567

- vek 34 rokov, ženatý, 2 deti, bytom v Starej Ľubovni;

- záujmy: lyžovanie, vodné športy, turistika, stanovanie, hudba, deti a hry, spoločnosť

- krátko o mne:Pomôžem si jedným z výrokov p. Wericha: „Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl.“

- KONTAKT: +421 944 000 183