iconfacebookiconyoutube

pondelok 25 september 2023
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na detskú rekreáciu

"Dúhový tábor 2016"

so zameraním na šport a anglický jazyk
pre deti vo veku 6 - 14 rokov.

  Týmto prihlasujem svoje dieťa na športovo-jazykový letný tábor spojený s ubytovaním môjho dieťaťa v ubytovacom zariadení a zaväzujem sa uhradiť poplatok za účasť dieťaťa na tejto rekreácii do 3 dní od podpísania tejto záväznej prihlášky.

  Svojim podpisom na tejto záväznej prihláške zároveň potvrdzujem, že som bol(a) podrobne informovaný/á o plánovanom programe a aktivitách Dúhový tábor 2016 prostredníctvom tzv. "Rodičovského manuálu", pričom s ním súhlasím bez námietok.

Meno a priezvisko dieťaťa:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Adresa trvalého pobytu:
Meno a priezvisko rodiča:
Kontakt na rodiča
Mobil:
E-mail:

FUN TÍM

  • Mgr. Adriana Malá
  • Mgr. Richard Malý

- vek 32 rokov, vydatá, 2 deti, bytom v Starej Ľubovni;

- záujmy: šport – akýkoľvek, štúdium jazykov a kultúr rôznych národov, spoznávanie ľudí, príroda a všetko s ňou súvisiace;

- krátko o mne: Milujem život, energických ľudí, adrenalín a fascinuje ma svet očami detí :­)

- KONTAKT: +421 903 141 567

- vek 34 rokov, ženatý, 2 deti, bytom v Starej Ľubovni;

- záujmy: lyžovanie, vodné športy, turistika, stanovanie, hudba, deti a hry, spoločnosť

- krátko o mne:Pomôžem si jedným z výrokov p. Wericha: „Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl.“

- KONTAKT: +421 944 000 183