iconfacebookiconyoutube

sobota 20 apríl 2024

P R I H L Á Š K A na vodácky kemp:

Termín: 1. - 5. júl 2015

Na základe tejto prihlášky budú objednávateľovi emailom zaslané platobné údaje, na základe ktorých je potrebné uhradiť platbu podľa objednávky do 3 dní od jej zaslania v súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami. Následne objednávateľ obdrží emailom tzv. voucher (doklad o úhrade), ktorý ho oprávňuje zúčastniť sa kempu, vrátane počtu osôb uvedených v prihláške (ďalej len „účastníci“). Vykonanou úhradou objednávateľ zároveň potvrdzuje a zodpovedá za to, že sa spolu s účastníkmi oboznámil so Všeobecnými zmluvnými podmienkami, pričom s nimi objednávateľ aj účastníci bez výhrad súhlasia a pristupujú k nim.

Meno a priezvisko / názov objednávateľa:

Dátum narodenia / IČO:

Adresa trvalého pobytu / sídlo:

Kontaktné údaje

Mobil:
E-mail:

Celkový počet účastníkov vo veku do 5 rokov:

Celkový počet účastníkov vo veku od 6 do 12 rokov:

Celkový počet účastníkov vo veku od 13 – 99 rokov:

celkový počet stanov:

celkový počet člnov:
- nafukovacie:
- laminátové:

Doplňujúce informácie:

- mám záujem aj o ubytovanie v chatkách pre počet lôžok:
- mám záujem aj o zapožičanie člnov pre počet osôb ( nad 12 r. ):

Týmto prihlasujem na podujatie nižšie uvedený počet účastníkov, ktorí budú ubytovaní v uvedenom počte stanov a na splav budú využívať uvedený počet člnov;

0 €/osoba

49 €/osoba

69 €/osoba

Ine:

FUN TÍM

  • Mgr. Adriana Malá
  • Mgr. Richard Malý

- vek 32 rokov, vydatá, 2 deti, bytom v Starej Ľubovni;

- záujmy: šport – akýkoľvek, štúdium jazykov a kultúr rôznych národov, spoznávanie ľudí, príroda a všetko s ňou súvisiace;

- krátko o mne: Milujem život, energických ľudí, adrenalín a fascinuje ma svet očami detí :­)

- KONTAKT: +421 903 141 567

- vek 34 rokov, ženatý, 2 deti, bytom v Starej Ľubovni;

- záujmy: lyžovanie, vodné športy, turistika, stanovanie, hudba, deti a hry, spoločnosť

- krátko o mne:Pomôžem si jedným z výrokov p. Wericha: „Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl.“

- KONTAKT: +421 944 000 183